Unie

je profesní sdružení pěstitelů s cílem zastupovat a chránit zájmy svých členů, zajišťovat poradenskou, informační a vzdělávací činnost, napomáhat integrací mezi prvovýrobci, skladovateli, zpracovateli a obchodníky.

Ovocnářskou unii Moravy a Slezska

podporují partneři

Ovocnářská unie

Ovocnářská unie Moravy a Slezska, z.s. (OUMS) byla založena v roce 2004 jako zájmové sdružení fyzických a právnických osob zaregistrované na Ministerstvu vnitra České republiky. Její předchůdkyní byla Moravsko-slezská ovocnářská unie (MSOU), vzniklá na jaře v roce 1990 v Želešicích u Brna.

OUMS jako svaz je součástí Ovocnářské unie České republiky (OUČR) 
Předmětem činnosti unie a jejím cílem je  prosazování a hájení profesních a ekonomických zájmů svých členů. Usiluje o pokrok a modernizaci ovocnářství a v souvislosti s tím zajišťuje poradenskou službu, organizuje vzdělávací a osvětovou činnost, propagaci tuzemského ovoce a výstavnictví. Formou odborných exkurzí v zahraničí seznamuje své členy s moderními trendy pěstování ovoce, usiluje o spolupráci mezi pěstiteli, skladovateli ovoce, zpracovatelskými a obchodními subjekty. Ovocnářská unie propojuje požadavky ovocnářské praxe s legislativními požadavky vymezenými zákony a odpovědnými úředními orgány. 

Unie je v těsném kontaktu s výzkumnými institucemi a snaží se zavádět perspektivní technologie do pěstitelské praxe. Jako odborná složka se aktivně podílí na nově vznikajících právních předpisech ČR a v rámci svého členství v Agrární komoře ČR se účastní také specializovaných jednání v EU.

Podpora domácích producentů

Podpora propagace a odbytu tuzemského ovoce je průběžně prováděna v denním tisku, rozhlase, v krátkých programech České televize a také na regionálních výstavách. Unie každoročně  pořádá odborné semináře pro členy a také odbornou veřejnost. Je významným partnerem na podzimní etapě výstavy Hortikomplex Flora Olomouc, kde prezentuje výpěstky a produkty členské základny. V roce 2021 byla možnost zakoupení ovoce a produktů našich pěstitelů v rámci lení a i podzimní etapy Flora Olomouc.

Zaujímá důležitá stanoviska v zemědělské politice, navrhuje řešení a opatření k odborným, hospodářským a politickým tématům, které se dotýkají ovocnářství ČR. Pravidelně se účastní jednání s předními zástupci Mze a AK. Usiluje o ochranu životního prostředí a o produkci zdravotně nezávadného ovoce a ovocných výrobků. Pěstitelé jsou členy svazu SISPO (Svaz integrovaného systému pěstování ovoce), kde je produkce ovoce přísně kontrolována (těžké kovy, obsahové látky, ošetření), a na základě splněných podmínek uděluje svaz certifikát.