Stanovy unie

Platné stanovy spolku Ovocnářské unie Moravy a Slezska. Kompletní stanovy si můžete stáhnout níže v .doc dokumentu.

I. Sdružení Ovocnářské unie Moravy a Slezska ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu ust. § 3045 NOZ ve spojení s ust. § 214 a násl.

II. Název

Název Ovocnářská unie Moravy a Slezska se s ohledem na ust. § 216 NOZ mění na Ovocnářská unie Moravy a Slezska, z. s.  (dále jen „Spolek“).

III. Sídlo

Adresa sídla je:  Wolkerova 7, 789 85 Mohelnice

IV. Stanovy

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

Kompletní stanovy ke stažení