Pro spotřebitele

Pěstitelé využívají metody s cílem vypěstovat zdravé ovoce a zároveň se zaměřují na ochranu přírodního prostředí a živých organismů, které se v něm vyskytují, stejně jako životního prostředí a lidského zdraví.

Zdravé ovoce z Moravy a Slezska

Svaz SISPO kontroluje produkci v tomto systému a uděluje pěstitelům certifikát SISPO.

Pěstitelé ovoce v systému integrované produkce dodržují zásady:

  • které jsou šetrné k životnímu prostředí
  • podporují v ovocném sadu výskyt užitečných organismů
  • ošetřují cíleně, při zjištění výskytu škůdců
  • využívají přírodních metod ochrany a používají biologické přípravky
  • mechanicky likvidují plevele, omezují používání herbicidů
  • provádí rozbory plodů na těžké kovy a rezidua pesticidů

Člověk chodí k lékaři – rostliny léčí rostlinolékaři = zdravá rostlina = zdravé ovoce.

Zdravá rostlina – zdravé ovoce

Pokud si koupíte ovoce s ochrannou známkou SISPO,  máte jistotu, že bylo vypěstováno s cílem ochrany životního prostředí a použitím metod, které omezují chemické přípravky.

V tomto systému se pěstuje ovoce pro dětskou výživu, která je pod přísnou kontrolou. Kvalitní a zdravé ovoce je dokladem toho, že naši ovocnáři pěstují vysoce bezpečné ovoce špičkové kvality i za omezeného použití přípravků k léčení rostlin. A díky tomu je ovoce kvalitní a zdravé nejen pro dospělé, ale hlavně pro naše děti obrázek.