Pro zájemce o členství

Posláním Ovocnářské unie Moravy a Slezska je hájit zájmy pěstitelů, propagovat a podporovat ovocnářství na Moravě a Slezsku, informovat spotřebitele s cílem zvyšování spotřeby zdravého ovoce, které vypěstovali naši pěstitelé v České republice.

Mezi konkrétní výhody členství v Ovocnářské unii patří zejména:

Informační činnost

Členům OUMS je pravidelně 2 x do měsíce rozesílán Informační zpravodaj OUČR, jehož obsahem jsou aktuality, ceny ovoce.

Pořádání vzdělávacích akcí

Za účelem zvyšování odborné úrovně pěstitelů a zavádění inovací a výsledků výzkumu do praxe pořádá ZUČM odborné konference. Mezi nejvýznamnější patří tradiční každoročně pořádané ZELINÁŘSKÉ DNY, které se konají na přelomu ledna a února. Pěstitelé se zde dozvídají aktuální informace týkající se zelinářství a načerpávají zde mnoho inspirace. Neméně hodnotná jsou také osobní setkání pěstitelů na těchto akcích.

  • Prezentace každoročně na podzimní výstavě Hortikomplex v Olomouci.
  • Pořádání odborných seminářů a zahraničních exkurzí

Jak se stát členem OUMS?

V případě, že se rozhodnete stát se členem OUMS, je nutné seznámit se s následujícími dokumenty:

Pak již zbývá pouze vyplnit přihlášku do OUMS a zaslat její sken elektronicky na  adresu: Klemsova.zdenka@seznam.cz, originál poštou na adresu:

  • Zdeňka Klemšová, OUMS, Wolkerova 7, 789 85 Mohelnice.

Firmě bude vystavena faktura pro uhrazení členského vkladu a členského příspěvku. Po schválení přihlášky předsednictvem OUMS se firma stává právoplatným členem naši organizace.