Jak pěstitel podporuje užitečné organismy v ovocném sadu

Využití bylinných pásů v sadech

Ovocné sady jsou stálezelenou oázou v zemědělské krajině, protože dnes se v moderních sadech nekultivuje, ale naopak meziřadí je zatreavněné nebo se  osévá kvetoucími bylinami, které slouží jako potrava pro opylovače čmeláky a divoké včely a zároveň zlepšují stav půdy, protože svými kořeny koření dio velkých hloubek odkud vytahují živiny a zprostředkovávají je pro samotné ovocné stromy.