Začal příjem žádostí na mimořádnou podporu pro nejvíce ohrožená zemědělská odvětví

Podle vládního materiálu nařízení umožňující vyplacení peněz začalo platit od 20.6. žadatelé budou muset o dotaci požádat do 30. června.

vloženo před 4 dny 1 minuta ke čtení

Tato podpora je určena zemědělcům, kteří jsou nejvíce zasaženi narušením trhu a kteří se podílejí na zajištění potravin pro naše obyvatele. Na zmírnění negativních dopadů způsobených nárůstem cen vstupů, jako jsou zvyšující se ceny energií, krmiv a pohonných hmot, zemědělci dostanou celkem ze státního i evropského rozpočtu více než 831 milionů korun.

Mimořádná podpora bude poskytována:

pro pěstitele jablek

Výši sazby Státní zemědělský intervenční fond zveřejní do 15. 8. 2022. Podpory na jednotlivá opatření musí být proplaceny nejpozději do 30. 9. 2022.

Příručku pro žadatele a další důležité informace naleznete na stránkách SZIF 

https://www.szif.cz/cs/mimoradna-podpora-2022.

 

Vloženo Od AKCE