Ovocnářská unie Moravy a Slezska

je profesní sdružení pěstitelů s cílem zastupovat a chránit zájmy svých členů, zajišťovat poradenskou, informační a vzdělávací činnost, napomáhat integrací mezi prvovýrobci, skladovateli, zpracovateli a obchodníky.

Ovocnářskou unii Moravy a Slezska

podporují partneři

 

Ovocnářská unie

Ovocnářská unie Moravy a Slezska, z.s. ( OUMS) byla založena v roce 2004 jako zájmové sdružení fyzických a právnických osob zaregistrované na Ministerstvu vnitra České republiky. Její předchůdkyní byla Moravsko-slezská ovocnářská unie (MSOU), vzniklá na jaře v roce 1990 v Želešicích u Brna.

OUMS jako svaz je součástí Ovocnářské unie České republiky (OUČR) 
Předmětem činnosti unie a jejím cílem je  prosazování a hájení profesních a ekonomických zájmů svých členů. Usiluje o pokrok a modernizaci ovocnářství a v souvislosti s tím zajišťuje poradenskou službu, organizuje vzdělávací a osvětovou činnost, propagaci tuzemského ovoce a výstavnictví. Formou odborných exkurzí v zahraničí seznamuje své členy s moderními trendy pěstování ovoce, usiluje o spolupráci mezi pěstiteli, skladovateli ovoce, zpracovatelskými a obchodními subjekty. Ovocnářská unie propojuje požadavky ovocnářské praxe s legislativními požadavky vymezenými zákony a odpovědnými úředními orgány. 

Unie je v těsném kontaktu s výzkumnými institucemi a snaží se zavádět perspektivní technologie do pěstitelské praxe. Jako odborná složka se aktivně podílí na nově vznikajících právních předpisech ČR a v rámci svého členství v Agrární komoře ČR se účastní také specializovaných jednání v EU.

Podpora propagace odbytu a zvýšení konzumace tuzemského ovoce je průběžně prováděna v denním tisku, rozhlase i v krátkých programech České televize. Unie také každoročně  pořádá odborné semináře. Unie se pravidelně podílí na podzimní výstavě ovoce  Hortikomplex Flora Olomouc.  Zaujímá stanoviska, navrhuje řešení a opatření k odborným, hospodářským a politickým tématům, které se dotýkají ovocnářství ČR. Usiluje o ochranu životního prostředí a o produkci zdravotně nezávadného ovoce a ovocných výrobků, pěstitelé jsou členy svazu SISPO (Svaz integrovaného systému pěstování ovoce), produkce ovoce je kontrolována, na základě splněných podmínek uděluje svaz certifikát.